Gemeentebeleid

Beleid Beheerde Speeltuinen

Beleidskader beheerde speeltuinen

Met het beleidskader ‘Speelruimte maken we samen’ willen wij het beheer van de Utrechtse speeltuinen een impuls geven. Dit is nodig, omdat gebruikers, bewoners en professionals een gebrek aan duidelijke sturing ervaren. Dit komt doordat het beheer van de speeltuinen op dit moment verspreid is over meerdere organisaties en gemeentelijke afdelingen. Hierdoor verliezen de speeltuinen aan betekenis als plekken die bijdragen aan een sterke sociale basis in de stad. Daar willen we iets aan doen.

Titel Datum Link
Beleidskader beheerde speeltuinen 21 september 2017 open

 

Beleidsregel beheerde speeltuinen

De gemeente Utrecht stelt jaarlijks subsidie ter beschikking voor het beheren van de 21 beheerdespeeltuinen in Utrecht. In deze beleidsregel leest u welke subsidie beschikbaar is en aan welke voor-waarden een subsidieaanvraag moet voldoen.

Titel Datum Link
Beleidsregel beheerde speeltuinen
Gemeenteblad nr 179350
16 oktober 2017 open

 

Raadsbesluit beheerde speeltuinen

Gescand document.

Titel Datum Link
Getekend raadsbesluit 21 september 2017 open

 

Subsidie Aanvragen en Verantwoordingen

Verantwoordingsprotocol

Dit verantwoordingsprotocol is opgesteld voor de financiële verantwoording van de subsidies en de bijbehorende accountantscontrole. Het is bestemd voor het bestuur en de accountant van de organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente Utrecht. De subsidieontvanger is verantwoordelijk voor het ter kennis stellen van dit verantwoordingsprotocol aan de accountant. Het Verantwoordingsprotocol Subsidies Gemeente Utrecht is alleen van toepassing als een subsidieontvanger in een kalenderjaar meer dan € 20.000 subsidie ontvangt. Daarbij blijven subsidies,die direct worden vastgesteld buiten beschouwing.

Titel Datum Link
Verantwoordingsprotocol Subsidies Gemeente Utrecht
Gemeenteblad Nr. 29274
05-02-2020 open

Accountantsprotocol

Dit accountantsprotocol is opgesteld ten behoeve van accountantscontrole van de financiële verantwoording van subsidies. Het is bestemd voor het bestuur en de accountant van de organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente Utrecht. De subsidieontvanger is verantwoordelijk voor het ter kennis stellen van dit accountantsprotocol en het Verantwoordingsprotocol Subsidies gemeente Utrecht aan de accountant.

Bij de verantwoording van de subsidies dient de regelgeving in de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht (ASV gemeente Utrecht) en het Verantwoordingsprotocol Subsidies gemeente Utrecht te worden gevolgd. In het besluit tot verlening kunnen daarnaast aanvullende verplichtingen of verantwoordingsinstructies zijn opgenomen. Als deze afwijken van de verplichtingen of instructies die in dit protocol zijn vermeld, dan dient de subsidieontvanger de verplichtingen of instructies, die in het besluit tot subsidieverlening zijn opgenomen te volgen.

Titel Datum Link
Accountantsprotocol Subsidies gemeente Utrecht 05-02-2020 open

 

Algemene Subsidieverordening (ASV) gemeente Utrecht

In dit document onder meer:

 • De subsidieaanvraag met Algemene eisen die gelden voor de aanvrager en de activiteiten
 • De subsidieverlening
 • Verplichtingen subsidieontvanger
 • De subsidievaststelling
 • Intrekken en wijzigen subsidieverlening en subsidievaststelling
 • Betaling en terugvordering
 • Gemeentegaranties en leningen
Titel Datum Link
Algemene Subsidieverordening (ASV) gemeente Utrecht 22-10-2019 open

Financiën en format begroting Speeltuinen

Financiën (+accres) Speeltuinen

Activiteiten en kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Titel Datum Link
Financien Speeltuinen 21-04-2021 open

 

Format begroting speeltuinen

Rubrieken (let op 2e tabblad):

 • Sociaal beheer
 • Onderhoud en vervanging los speelgoed voor binnen en buiten onderhoud aan overige schuurtjes, bijgebouwtjes e.d. en bijdrage voor verbruiks materialen
 • (Dagelijks) technisch onderhoud
 • onderhoud en vervanging speeltoestellen/ Afschrijving/vervanging speeltoestellen per speeltuin
Titel Datum Link
Format begroting speeltuinen 2023 01-07-2022 open
Format begroting speeltuinen 2022 28-04-2021 open