Samenvatting

Bij het (her)inrichten, beheren en exploiteren van een speeltuin, komen verschillende zaken aan bod die onder te verdelen zijn in vijf schijven, de Speeltuin Schijven.

Om deze stapel schijven op z'n plaats te houden, wordt eerst een paal in de grond gezet. Dit gebeurt in het eerste hoofdstuk: Spil - Beleid, hier presenteren we het speelbeleid in Utrecht en het recht om te spelen dat door de VN is opgesteld in het Kinderrechtenverdrag. We maken ook kennis met de speeltuinorganisatie.

Naast deze generieke basis, heeft elke speeltuin een eigen - specifieke - omgeving. Schijf 1: Omgeving staat voor de geografische informatie waar de speeltuin mee te maken heeft. Ook het omgevingsplan en buren van de speeltuin worden hier besproken.

Als we vervolgens vanuit de omgeving inzoomen, komen we aan bij Schijf 2: Terrein. Door een omheining te plaatsen, ontstaat er onderscheid tussen de omgeving en het speeltuinterrein. Eigendomspartijen, HARVO en Nutsvoorzieningen komen hier aan bod.

Wat ook binnen de hekken van het speeltuinterrein staat, is het speeltuingebouw. Richtlijnen voor de inrichting van dit gebouw worden in kaart gebracht in Schijf 3: Bebouwing.

Kinderen komen natuurlijk naar een speeltuin om te spelen. Prettig spelen gaat samen met veilig spelen. Hier komen niet alleen regels, maar ook ontwerp bij kijken. Schijf 4: Speelruimte gaat over het veilig plaatsen van speeltoestellen en het aanbrengen van (valdempende) ondergronden, maar ook over het zichtbaar maken van verschillende speelgebieden aan de hand van een vlekkenplan en het ontwerpproces.

Afsluitend komen in Schijf 5: Beheer onderhoud en inspectie aan bod, om de kwaliteit van de speeltuin te behouden. Ook toezicht en activiteitenplan bespreken we in deze laatste schijf. Want uiteindelijk draait het om de levendigheid en ontmoeting, zodat er ook in de toekomst prettig en veilig gespeeld kan blijven worden.

Secties
Sectie toevoegen

Opmerkingen