Toegankelijkheid: subsidie aanvragen 2020

Beste speeltuin(organisatie),

 

Veel speeltuinorganisaties zijn sinds hun verzelfstandiging bezig met het vernieuwen, doorontwikkelen en moderniseren van hun speeltuin. Hebt u een idee waardoor uw speeltuin toegankelijker wordt? Dan kunt u hiervoor bij de Gemeente subsidie aanvragen. Met toegankelijk bedoelt de Gemeente dat inwoners met een beperking geen hindernis hebben om mee te doen aan activiteiten of gebruik te maken van voorzieningen. De subsidie is voor maatregelen die zo’n hindernis wegnemen. Dat kan een hindernis zijn in uw gebouw. Het kan ook een sociale hindernis zijn in bijvoorbeeld de dienstverlening of informatievoorziening.

 

Wijziging regels subsidie Toegankelijkheid
Voor het jaar 2020 zijn er 2 extra subsidierondes bij gekomen. De deadlines voor deze rondes zijn 15 juni en 1 november. De subsidie is maximaal € 20.000. In 2020 kunt u voor 100% van de totale kosten subsidie aanvragen. Deze wijziging geldt voor aanvragen die zijn ingediend na 20 mei 2020.

 

Voor meer informatie klikt u hier.

 

Veel succes!

 

Met speelse groet,

 

Janneke en Alexander

Kwartiermakers Utrechtse Speeltuinen van de Toekomst

info@speeltuinen.org