Nieuwsbrief Utrechtse Speeltuinen | Blijf in Beweging 2021

Beste speeltuinen, partners en alle geinteresseerden,

 

Ook in de meest recente lockdown is gebleken hoe belangrijk de Utrechtse speeltuinen zijn. Kinderen, ouders en bezoekers mogen de speeltuinen gelukkig veilig blijven bezoeken. Wat zijn we hier allemaal blij mee. In beweging blijven, sociale contacten behouden en lekker blijven spelen is natuurlijk hartstikke belangrijk. Hopelijk kunnen we later in 2021 weer stap voor stap zonder beperkingen vrij spelen, ontmoeten en bewegen. In deze nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen en inspiratie om weer vooruit te kijken.

 

Instrument kwaliteit speeltuin: Kleurplaat

Normaal gesproken gaan Janneke en Alexander elk jaar langs bij alle beheerde speeltuinen met de Kleurplaat. Met de kleurplaat worden alle kwaliteitscriteria doorgenomen om te kijken hoe het gaat op de speeltuin. Afgelopen jaar is dit vanwege de lockdown niet gelukt. Wij bieden nu aan om deze digitaal met jullie te doen. Wil je dit?! Mail of neem contact met ons op: info@speeltuinen.org.

 

Kleurplaat.jpg

Utrechts Speeltuin Platform

Eerder is door ons gepolst welke speeltuinen interesse hebben in het Utrechts Speeltuin Platform. In maart willen we een digitale workshop houden waarin het Platform gepresenteerd gaat worden. Op dit platform zullen alle belangrijke documenten te vinden zijn, kan kennis en expertise worden gedeeld en zullen alle contactgegevens van de 21 Utrechtse beheerde speeltuinen te vinden zijn. Binnenkort zullen we jullie laten weten op welke datum we de workshop gaan houden. Wil je nu al meer weten of als een van de eersten meekijken? Neem dan contact op met Sander Peters (sander.peters@sampac.nl), ontwikkelaar van de Digitale Bestuurskamer en het Utrechts Speeltuin Platform, of met Alexander: info@speeltuinen.org. 

 

Platform.png

Collegiale visitatie

Net als de Kleurplaat is door de speeltuinen zelf de collegiale visitatie een aantal jaar geleden ontwikkeld als middel en tool om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Er bestaan vaste groepjes en ook dit jaar gaan speeltuinen weer bij elkaar op bezoek om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Nog niet bij een groepje aangesloten? Neem contact met ons op: info@speeltuinen.org. Wij zullen kijken welke speeltuinen elkaar kunnen opzoeken en zullen zorgen dat je (digitaal) bij elkaar op bezoek kan gaan.

 

ColVisitatie.JPG

EHBO & HACCP (hygiënecode)

Sommige trainingen die wel heel nutig zijn om te doen, zijn helaas niet via teams te organiseren en kunnen nu ook niet live. Wil jij wel een workshop EHBO volgen online? Kijk dan op: https://shop.rodekruis.nl/online-cursus-ehbo-baby-kinderen

Voor de HACCP cursus oftewel de hygiënecode is een persoonlijk certificeringmethode om de veiligheid en hygiëne te waarborgen onder het personeel. Wil jij hier meer over leren? Kijk dan op: https://haccpdirect.nl/haccp-cursusaanbod/haccp-cursus/

 

Project Samen Spelen

In het Samenspeel Akkoord heeft de Gemeente Utrecht de Samenspeel Belofte gedaan dat minimaal 5 van de 21 beheerde speeltuinen, samenspeeltuinen worden voor alle Utrechtse kinderen om zo de samenspeelkansen voor alle kinderen te vergroten.

Lucienne Pichot du Plessis (lid kernteam namens Gemeente Utrecht):
"Om dit te kunnen realiseren zijn we in de zomer van 2020 gestart met een prijsvraag/opdracht aan al onze speeltuinen, zowel de verzelfstandigde als nog onder beheer zijnde van de Gemeente (Stadsbedrijven). Diegenen met het beste plan, uitgevoerd aan de hand van criteria mochten aan de slag. Dit zijn uiteindelijk Speeltuin Bankaplein, Noordse Park, en de beheerde speeltuinen van Utrecht Natuurlijk geworden, Griftsteede en Eilandsteede. Voor deze twee speeltuinen van UN zijn al de eerste resultaten gerealiseerd. Met creatieve oplossingen, medewerking van leveranciers en inzet van alle betrokkenen konden we tijdens de kerst een glaasje heffen (ieder voor zich i.v.m. de  lockdown)."

Maaike Peltenburg (UN): "Op Eilandsteede hebben we prachtige houten vlonders aangelegd langs de rand van de zandbak zodat mensen in een rolstoel makkelijker bij de zandbak kunnen komen. Op Griftsteede is het stuk rondom het pierenbadje toegankelijker gemaakt en is er een rolstoeldraaimolen geplaatst.

 

Samen Spelen UN.jpeg

Ook hebben we andere speeltoestellen geplaatst zoals een nestschommel, staande xylofoons in de kleuren van de regenboog en praatpalen bij het kasteel. De kinderen die niet ons avontuurlijke
kastelen kunnen beklimmen kunnen nu toch samenspelen en de beleving van het kasteel meekrijgen door onderdeel te worden van het spel. Alle nieuwe speeltoestellen worden naar hartenlust gebruikt!

De trots van Griftsteede is de rolstoeldraaimolen, waar kinderen in een rolstoel zelfstandig in kunnen spelen en de publieksfavoriet en trots van Eilandsteede is de staande xylofoon. Bijna de hele dag door hoor je de verschillende tonen van de xylofoons. Jong en oud, vrienden en onbekenden maken samen muziek.

Lucienne: "Bij het vernieuwen en/of vervangen van de bestaande speeltoestellen in speeltuinen houden we rekening met de toegankelijkheid. Zodat alle kinderen er met of zonder beperking samen en veilig kunnen spelen. Zo ook bij het vernieuwen van een kabelbaan op speeltuin de Watertoren. Op die manier zorgen we er niet voor dat we de speelbelofte van 5 speeltuinen bereiken maar uiteindelijk zorgen voor mogelijkheden bij ieder om de hoek."

 

Speelmeter: denk jij mee?

Heb jij zin om mee te denken hoe we de maatschappelijke impact van onze speelvoorzieningen kunnen meten? Een aantal instrumenten zijn al bekend en worden door speeltuinen gebruikt om te kijken wat de kwaliteit is van de speeltuinvoorzieningen, zoals de Kleurplaat, of het Speeltuinspel. Nu is het natuurlijk ook heel erg leuk om dit te horen van de gebruikers zelf, misschien wel op een innovatievere manier. Geef je bij ons op als je leuke ideeen hebt of wilt meedenken!: info@speeltuinen.org. 

Coronamaatregelen

Zoals iedereen weet, zijn de huidige maatregelen aan de orde:

De beheerde speeltuinen in Utrecht blijven open voor kinderen t/m 12 jaar. Wel willen we dat dit veilig gebeurt. Daarom vragen we aan iedereen boven de 18 jaar zich te houden aan de volgende maatregelen:

  • Desinfecteer uw handen bij aankomst.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Maximale groepsgrootte voor volwassenen is 2 personen.

Voor de veiligheid kan de beheerder van de speeltuin maatregelen treffen wanneer het te druk dreigt te worden. Het speeltuingebouwtje is gesloten in ieder geval tot en met 9 februari 2021. Kinderen t/m 12 jaar kunnen wel van de toiletten gebruik maken. Verder is de algemene lijn van het Ministerie geen medewerking te verlenen aan het organiseren van evenementen. Buiten in de speeltuin alleen kleinschalig met beperkt aantal kinderen.

 

Met speelse groet,

Janneke en Alexander

Kwartiermakers Utrechtse Speeltuinen van de Toekomst

info@speeltuinen.org

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je af door ons een mailtje te sturen.