Nieuwsbrief Utrechtse Speeltuinen Zomereditie 2019

Beste speeltuinen, speeltuinmakers, bestuurders, partners en alle geinteresseerden,

 

De zomer is begonnen! Dit betekent waterpret, spelen, sporten en bewegen en veel blije gezichten. Dit gaat natuurlijk niet allemaal vanzelf, om dit mogelijk te maken zijn speeltuinen hard aan het werk om personeel, vrijwilligers, programmering etc. rond te krijgen. Hier is onder andere uitvoerig over gesproken en kennis uitgewisseld tijdens de speeltuinenbijeenkomst dinsdag 14 mei. In deze nieuwsbrief verslag hiervan en nieuws over bijeenkomst Pedagogisch Klimaat, verzelfstandiging van de Watergeus inclusief officiele lancering Utrechtse Speeltuinen website en belangrijke aankondigingen.

 

Maar eerst een kleine greep uit de Social Media:

watergeus

Verzelfstandiging Watergeus en officiele lancering Utrechtse speeltuinenwebsite!

sm2.jpg

Zonnepanelen Noordse Park!

2019-06-22 (2).png

Invalpoule Dock-speeltuinen

 

Speeltuinenbijeenkomst dinsdag 14 mei locatie Noordse Park

Tijdens deze bijeenkomst hebben kwartiermakers Janneke en Alexander gezorgd voor een brede invulling aan de hand van thematafels: 

1. Hoe zet je vrijwilligers in?: De Vrijwilligerscentrale Utrecht sprak met verschillende speeltuinen over het werven en behouden van vrijwilligers. We konden de deelnemers een aantal tips en handvatten meegeven:

 • Vraag bij de bestaande vrijwilligers waarom ze als vrijwilliger bij jouw speeltuin actief zijn. Door hun motivatie te kennen weet je ook wat je aan potentiele nieuwe vrijwilligers kunt vragen
 • Kijk eens naar de mogelijkheden van incidentele inzet van vrijwilligers. Zo willen er veel bedrijven een maatschappelijk teamuitje doen. Bij oa de Noordse Park maken ze hier uitgebreid gebruik van om grote klussen aan te pakken.
 • Probeer de taken in de speeltuin op te knippen en te verdelen over verschillende vrijwilligers zodat de druk niet op 1 iemand terecht kom
 • t#durftevragen. Speeltuinen hebben een groot publiek, Vraag hen of ze af en toe mee kunnen helpen. En verzin grote en kleine taken die ze kunnen uitvoeren
 • De VCU heeft een basisbox beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties. Hierin staan allerlei tips over werving, vrijwilligersbeleid, financiën, verzekeringen en vele andere onderwerpen die je tegenkomt bij het werken met vrijwilligers

2. (Her) inrichting speeltuin en afstemming Gemeente - Speelplan Aoife (Aoife):

Vanuit de Gemeente Utrecht waren Lucienne Pichot du Pleissis en Rick de Kogel aanwezig om vragen te beantwoorden van speeltuinmakers. Aoife presenteerde namens Speelplan de publicatie waar ze momenteel aan werkt voor de gemeente Utrecht. De publicatie is bedoeld om (toekomstige) speeltuinmakers informatie mee te geven over wat er allemaal bij komt kijken, als je een speeltuin wil (her)inrichten en beheren. Sommige vragen konden met behulp van de publicatie worden beantwoord. Bijvoorbeeld hoe je met behulp van een vlekkenplan de speelinrichting kan indelen voor verschillende doelgroepen en waarom sommige speelaanleidingen wel gecertificeerd dienen te zijn en anderen niet en het inzetten van functioneel groen. Er waren vragen over het verzelfstandigen van speeltuinen en over de nieuwste wet- en regelgeving van de pierenbadjes. 

3. Producten en Diensten: wat heeft jouw organisatie nodig? - Kwartiermaker Janneke en Rens Hansen: Aan deze thematafel zijn naast de showcase van de Utrechtse speeltuinenwebsite  ideeen voor trainingen opgehaald waaronder:

 • De kunst van het Opruimen
 • Agressietraining
 • Omgaan, herkennen, lvb, autisme
 • Hoe werkt het puberbrein?

WhatsApp Image 2019-06-19 at 13.38.29 (1).jpeg

We zullen later kijken of deze behoefte aan trainingen/workshops wordt gedeeld door meerdere speeltuinen zodat we kunnen kijken of we dit stedelijk kunnen oppakken. Ook komt EHBO/ BHV in het najaar weer aan bod. Verder zijn er een aantal mensen die hebben aangegeven te willen meedenken met het handboek Utrechtse Speeltuinen. In dit handboek willen we alle belangrijke aspecten van wat er bij komt kijken bij het starten, runnen, ontwikkelen en beheren van de Utrechtse Speeltuinen. Deze bijeenkomst was op dinsdag 25 juni tussen 11 :00 - 13:00 uur op Sportspeeltuin Abstede. Wat moet volgens jou sowieso in dit handboek komen, wil jij meedenken als redactie, of ben je gewoon benieuwd hiernaar? Neem met ons contact op.

4. Bestuurders: hoe vind en bind je ze? - Jorden van Luxemburg (Gemeente Utrecht) en bestuurders Sportspeeltuin Abstede: Een uitgebreid verslag van dit onderwerp aangezien veel besturen hiermee worstelen:

WhatsApp Image 2019-06-19 at 13.38.29 (2).jpeg

Hoe vind en bind je bestuurders? Er zijn verschillende motivaties om in een bestuur deel te willen nemen:

 1. Buurtbinding: dit kan zijn omdat iemand al heel lang in de buurt woont en een verbinding met de speeltuin voelt en iets terug wil doen, of juist iemand die net in de buurt is komen wonen en graag meer mensen wil leren kennen.
 2. Expertise: iemand heeft expertise of kennis die ze bij de speeltuin in wil brengen, bv. pedagogische visie of bestuurlijke ervaring
 3. Gevoel van eigenaarschap: de speeltuin willen zien bloeien of invloed willen hebben. Dit kan zijn omdat de eigen kinderen in de speeltuin spelen.
 4. Lokale economie stimuleren: sommige bestuurders willen de buurt versterken vanuit de overtuiging dat je geldstromen zoveel mogelijk in de wijk moet houden, bv. door een lokale klusjesman en een speeltuinmaker uit de buurt zelf.
 5. Ondersteuning speeltuinmakers: sommige bestuurders stappen in omdat ze een persoonlijke verbinding met de speeltuinmaker hebben en deze willen ondersteunen. Door in het bestuur te gaan kun je de organisatorische randvoorwaarden creëren zodat de speeltuinmaker aan de slag kan.
 6. Iets willen leren: je kan jezelf ontwikkelen in het bestuur.

Werving nieuwe bestuurders: Bij het werven van bestuurders is het in eerste instantie van belang om na te gaan of je mensen kent die bovenstaande motivaties kunnen hebben, zodat je gericht en onderbouwd iemand kan vragen: “We dachten aan jou, omdat….”. Overigens is het ook goed voor zittende bestuurders om hun motivaties niet uit het oog te verliezen.

 Voordat je iemand vraagt, denk goed na over:

 1. In welke fase zit de speeltuin? In de beginfase is er veel uitzoek- en pionierwerk. Dit vraagt andere expertise en andere type mensen. Afhankelijk van de snelheid waarop de verzelfstandiging plaatsvindt komt de speeltuin op een gegeven moment meer in een behoud- en doorontwikkelfase.
 2. Welke zorgen of twijfels kunnen er zijn:
 • Hoeveel tijd kost het? Probeer realistisch te zijn, maar maak het vooral niet te groot. Dit vraagt ook iets van de rest van het bestuur: bij te grote ambities kan het andere bestuurders afschrikken. Het advies is om kleine stappen tegelijk te zetten. Soms is het verstandig betrokkenen af te remmen in al hun enthousiasme.
 • Welke verantwoordelijkheden krijgt een bestuurder? Hoe zit het met aansprakelijkheid en hoe is men verzekerd?
 • Voor welke periode zoek je iemand? Maak duidelijk dat het een afgebakende periode is, bijvoorbeeld twee jaar. Statutair gezien moet er een doorstroom in het bestuur zijn en dat is ook gezond. Een hogere doorstroom maakt de drempel om in te stappen lager. 

Tot slot wat algemene tips:

 1. Houd er rekening mee dat het een langzaam proces is. Soms moeten mensen de tijd hebben om er over na te denken, of een andere bestuursfunctie afbouwen.
 2. Gebruik alle kanalen: het persoonlijke contact is altijd het beste, maar in onze groep zaten ook bestuurders die gereageerd hebben op een facebook bericht en een mailbericht.

5. Klopt jouw speeltuinhart? - Kwartiermaker Alexander: Door het ‘kloppend hart’ in het midden van het speel-tuinbeheer te plaatsen, kan het de functie van een vliegwiel krijgen: Vanuit het hart geselecteerde personeel, vrijwilligers, bestuurders, activiteiten, programmering, inrichting en regels&afspraken genereren toeloop en bekendheid. Vanuit deze toeloop en bekendheid wordt de speeltuin als plek van en voor buurtbewoners gepositioneerd en worden mensen verleid om te komen, te blijven komen en om actief bij te dragen aan een leuke speeltuin. Eigenlijk fungeert het als uitigangspunt ook voor alle besproken thema's deze bijeenkomst. 

WhatsApp Image 2019-06-19 at 13.38.29.jpeg

Met een aantal speeltuinen is besproken wat hun speeltuinhart was en of hun speeltuinhart klopt. Dit was zeker het geval, wel bestaan er vragen om het hart ook door te blijven ontwikkelen of te behouden. Zoals: wat is je missie en visie en hoe draag je dit uit? Er zijn in ieder geval een aantal goede instrumenten om hiermee aan de slag te gaan, namelijk:

 • Kleurplaat: Kijk elke half jaar naar het beschreven speeltuinhart, klopt dit nog?
 • Speeltuinavontuur: ga d.m.v van de vragen in het speeltuinspel in gesprek met kinderen, bezoekers, vrijwilligers, collega’s. Hoe zien anderen het speeltuinhart? Wordt het speeltuinhart goed uitgedragen?
 • Collegiale visitatie: Ga met andere speeltuinen in gesprek over het hart van de speeltuin. Leer van hoe andere speeltuinen hun speeltuinhart hebben ontwikkeld en uitdragen. Elke speeltuin is uniek, maar de manier om het speeltuinhart te vinden en uit te dragen kan leerzaam zijn.
 • Schakel (speeltuin)experts, zowel lokaal als landelijk. Kijk of collega's, samenwerkingspartners of organisaties iets kunnen betekenen.

 

Bijeenkomst Pedagogisch Klimaat:

Op 3 juni is er met Dennis van vreedzaam en Shelly van Playwork een bijeenkomst geweest ter inspiratie voor het Pedagogisch Klimaat. Hier waren 17 speeltuinmakers aanwezig. Er was voor een heerlijke maaltijd gezorgd (roti) en de sfeer was fijn.

De overeenkomst van beide benaderingen is dat we graag willen dat kinderen goed opgroeien en zich kunnen ontwikkelen door spel. Bij Vreedzaam gaat dit meer over burgerschap en bij Playwork meer over ontwikkeling door vrij spel. Welke methodiek of aanpak jouw speeltuin ook inzet (of misschien wel beide), als speeltuinmaker is het belangrijk dat je steeds reflecteert over je eigen handelen en wat er door spel wordt bereikt. Wanneer grijp je in en waarom dan wel?

Er is afgesproken dat we graag bij elkaar op de speeltuinen kunnen kijken en dat zou door middel van de inmiddels bekende collegiale visitatie kunnen. Hierover kunnen we elkaar vinden in de Whatsapp groep Utrechtse Speeltuinmakers.

WhatsApp Image 2019-06-19 at 13.39.52.jpeg WhatsApp Image 2019-06-19 at 13.39.53.jpeg

Aankondiging verzelfstandiging Watergeus en officiele Utrechtse Speeltuinenwebsite

"We zijn supertrots! Want op 13 juli komt Wethouder Everhardt een dubbelgroot feest vieren! Speeltuin de Watergeus wordt namelijk officieel in beheer genomen door buurtbewoners EN het is de officiële opening van de website UtrechtseSpeeltuinen.nl. De site met ALLE 650+ speeltuinen in de gemeente Utrecht.

Kom allemaal 14:00 uur naar Speeltuin de Watergeus want het wordt superleuk! Naast dat de WETHOUDER langskomt, is er natuurlijk een leuke officiële OPENINGSACTIVITEIT geregeld, zijn er HAPJES en DRANKJES en een supergaaf SPRINGKUSSEN!

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door Dock en de vrijwilligers van Speeltuin de Watergeus."

 

Aankondiging Tussenrapportage

De deadline voor de tussenrapportage komt er weer aan (1 juli). Deze rapportage mag creatief ingevuld worden, het hoeft geen uitgebreid schriftelijk verslag te zijn, zolang het maar wel in gaat op de belangrijkste succesfactoren of knelpunten en afwijkingen van het activiteitenplan. Een handige leidraad kan daarbij zijn om de kwaliteitscriteria zoals omschreven in het Beleidskader Beheerde Speeltuinen langs te lopen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de Kleurplaat, of in de vorm van een filmpje.

 

Wij wensen iedereen heel veel plezier deze zomer!

Met speelse groet,

 

Janneke en Alexander

Kwartiermakers Utrechtse Speeltuinen van de Toekomst

info@speeltuinen.org

 

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld je af door dit te mailen naar info@speeltuinen.org.