Nieuwsbrief Utrechtse Speeltuinen Voorjaarseditie 2019 | Aankondiging stedelijke speeltuinbijeenkomst 14 mei

Beste Utrechtse speeltuinen, partners en geinteresseerden,

 

Het is inmiddels alweer april en volgens ons wil elke speeltuin heel graag dat de zon weer veel gaat schijnen zodat kinderen, ouders en alle bezoekers (nog meer) kunnen genieten van onze mooie Utrechtse speeltuinen. In deze nieuwsbrief nemen we jullie mee in de huidige ontwikkelingen en hopen we jullie weer goed te kunnen informeren, inspireren en stimuleren. Om te beginnen met een...

 

...kleine greep uit de social media kanalen:

20190402-134456.png
Gagelsteede toegankelijk!
Schermafbeelding 2019-04-02 om 13.45.42.png
ASR-dag de Bloesem
Schermafbeelding 2019-04-02 om 13.51.11.png
Nike clinics Sportspeeltuin

 

Inspiratie

Nieuwjaarsborrel en opening Natuurspeeltuin de Hoef

Dinsdag 22 januari hebben we het nieuwe jaar feestelijk ingeluid bij Natuurspeeltuin de Hoef. Onder het genot van een bubbel hebben de speeltuinen met name gezellig met elkaar gesproken en successen gedeeld. 

Dit was ook een opwarmer voor de feestelijke opening van Natuurspeeltuin de Hoef zaterdag 23 maart. Na een lange aanloopperiode was het eindelijk zo ver de speeltuin is officieel OPEN! En wat een mooie plek is het geworden! Met een spectaculaire opening lijkt deze plek nu al een geweldige speeltuin voor alle buurtbewoners en mogen we trots zijn op een nieuwe Utrechtse speeltuin van de Toekomst.

Verzelfstandiging de Watergeus

"Mijn naam is Hassan Al Boutaibi en ik ben werkzaam op speeltuin de Watergeus. Speeltuin de
Watergeus is een fijne plek waar iedereen welkom is en kinderen samen kunnen spelen en leren.
Daarnaast is er altijd een gezellige sfeer en wordt de speeltuin dagelijks door veel bezoekers bezocht.
Op 1 januari 2019 is de speeltuin overgenomen door organisatie Dock. Dit voor een periode van 6 maanden. Vanaf 1 juli 2019 gaat de speeltuin verzelfstandigen. Deze keuze is in overleg geweest met de buurtbewoner. Om een veilige speelplek te creëren is niet alleen goed onderhoud voor de speeltoestellen nodig, maar is ook een goed pedagogisch klimaat onmisbaar. Zo is er dus een bestuur ontstaan dat uit de wijk komt en ook ik ( Hassan Al Boutaibi) zal meegaan met het verzelfstandigen."
Wil je meer weten over het verzelfstandigen of heb je andere vragen? Neem dan contact op met
Haboutaibi@Dock.nl.

WhatsApp Image 2019-04-02 at 15.19.45.jpeg

Utrechtse Speeltuinen Website lancering

Ondertussen gaan de ontwikkelingen voor de Utrechtse speeltuinenwebsite gewoon door. Bij de nieuwjaarsborrel heeft Rens Hansen (website ontwikkelaar) een teaser kunnen geven en hebben de speeltuinen de mogelijkheid gehad om de benodigde informatie in te vullen. Lancering is in zicht, nog even geduld.

(Her)inrichting Utrechtse Speeltuinen

Als Utrechtse speeltuin van de Toekomst zijn veel speeltuinen bezig met hun plek nog uitdagender en aantrekkelijker te maken. Sommige speeltuinen zijn hier een mooi voorbeeld van zoals de net geopende Natuurspeeltuin de Hoef, maar ook Noordse Park is bezig om op innovatieve wijze hun speeltuin te "onttegelen" en er een leukere plek van te maken.

Deze en andere ontwikkelingen gaan beschreven worden in een handboek (her)inrichting Utrechtse speeltuinen zodat iedereen, zowel speeltuinen, Gemeente als buurtbewoners inspiratie op kunnen doen om de speeltuin een stap richting de toekomst te kunnen laten zetten. Jullie worden op de hoogte gehouden. 

Buitenlandse speeltuinen ter inspiratie

Om nu alvast inspiratie op te doen hier een aantal voorbeelden hoe ze in het buitenland omgaan met de inrichting van hun speeltuinen. Vaak wordt er gewerkt met thema's en dit biedt geweldige voorbeelden en inspiratie. Hierbij de voorbeelden van Zweedse en Deense speeltuinen.

https://playgroundology.wordpress.com/2012/02/06/the-playground-paradise-principle-malmo-sweden/ en https://www.kompan.nl/copenhagen-zoo

 

Collectief

Minimale leeftijd zelfstandig naar de speeltuin 

In de levendige Whatsappgroep van de Utrechtse speeltuinmakers wordt veel nuttige informatie uitgewisseld. Een van de laatste vragen was hoe het eigenlijk zit met de minimale leeftijd om als kind jouw speeltuin te bezoeken.

Collectief uitgangspunt is dat alle kinderen van de basisschool zelfstandig de speeltuin kunnen bezoeken. In het "Beleidskader beheerde speeltuinen" wordt gesteld dat de speeltuin "... met name bedoeld is voor kinderen in de basisschoolleeftijd" (zie 2.1 Uitgangspunten). Hierbij kan je als speeltuin wel aangeven wat wenselijk is voor het Pedagogisch Klimaat die jij wilt bereiken: "Er is begeleiding door een professional en/of een vrijwilliger die ervoor zorgt dat er een pedagogisch klimaat is, mogelijk gebaseerd op de methode ‘Vreedzaam’, waarin alle kinderen meetellen en zich veilig voelen." Als je merkt dat een kind alleen naar de speeltuin toe wordt gestuurd, of alleen afgezet wordt en de ouders gaan weer weg: ga dan het gesprek aan met de ouders. Leg uit dat kinderen onder eigen verantwoordelijkheid van hun ouders/opvoeders spelen in de speeltuin. Wanneer de inschatting is dat een individueel kind in een onveilige situatie komt neem dan contact op met de desbetreffende ouder/opvoeder en geef aan dat je het niet langer verantwoord vindt dat het kind zelfstandig naar de speeltuin komt. 

Cursus Basisveiligheid Inspectie Toestellen

Zaterdag 9 februari is weer de cursus Basisveiligheid Inspectie Toestellen door Speelplan gehouden. Dit keer bij speeltuin de Albatros. Driss van speeltuin de Albatros stelde het gebouw beschikbaar inclusief heerlijke lunch. Meerdere Utrechtse speeltuinen waren aanwezig. De cursus verruimt je blik en zorgt er voor dat je met meer kennis jouw speeltuin kunt beheren. Echt een aanrader voor alle speeltuin(mee)makers! NUSO organiseert deze cursussen. Meer info? Neem contact op met info@nuso.nl.

InspectieInspectie II

Visitaties Kleurplaat

Janneke en Alexander bezoeken ook dit jaar weer alle Utrechtse speeltuinen om bij elke speeltuin de Kleurplaat in te vullen. Dit is een instrument om heel inzichtelijk te krijgen hoe de speeltuin zich ontwikkelt op alle onderdelen van het Utrechtse speeltuinbeleid. We zien heel veel passie en energie op alle plekken en vinden het daarom ook geweldig om te doen. We hopen jullie op deze manier goed te kunnen ondersteunen en inspireren en als we nog niet geweest zijn, tot snel!

Collegiale Visitaties 

Begin maart hebben meerdere speeltuinen weer de collegiale visitatie gedaan. De collegiale visitatie is DE mogelijkheid om te leren hoe andere Utrechtse speeltuinen hun beleid, afspraken en regels, kortom hun werkzaamheden uitvoeren. Ervaring leert dat je elkaar echt inspireert en het is dan ook een mooie manier om met collega's de Utrechtse speeltuinen te ontwikkelen. Wil jij ook aansluiten? Laat dit ons weten!

Invalpool Dock

Voor de invalpool speeltuinen Dock zoeken wij enthousiaste mensen met een (bijna) afgerond(e) MBO/ HBO diploma in het sociaal domein. Lijkt het je leuk om op verschillende plekken in de stad met kinderen, ouders en buurtbewoners samen te zorgen voor een uitdagend en veilig speelklimaat? Hou jij er van om activiteiten te organiseren en ben je flexibel inzetbaar in weekenden, vakanties of door de week? Neem dan contact op met Janneke Baan, coördinator Dock speeltuinen.
jbaan@dock.nl
06-34951041

Ook zouden wij graag willen kijken op welke manier we kunnen zorgen voor een stedelijke
invalpoule voor alle Utrechtse speeltuinen. Wil jij hier over meedenken? Laat het ons dan weten. Dan kunnen we binnenkort hier over bij elkaar komen en experts/ partners uitnodigen om te kijken
naar de mogelijkheden.

 

Koppeling beleidsdocumenten en contacten met nieuwe Utrechtse Speeltuinen website

Als kwartiermakers zijn wij bezig om een centrale vindplek te maken voor de gemeentelijke speeltuinbeleidsdocumenten, contacten en als algemeen kennisplatform voor de Utrechtse Speeltuinen. De eerste stappen zijn hierin gezet met de Digitale Bestuurskamer. De DB is een intern platform om kennis, expertise, documenten en gegevens te beheren van de Utrechtse speeltuinen, zowel individueel als onderling. (speeltuin) contacten, en gemeentelijke beleidsdocumenten zijn hier dus al beschikbaar.

Hiernaast is de Utrechtse Speeltuinenwebsite in ontwikkeling. Dit is meer een platform voor bezoekers waar men kan zien waar alle Utrechtse speeltuinen en speelplekken zich bevinden met alle nodige bijbehorende informatie. Deze bijbehorende informatie is juist weer afhankelijk van de input Utrechtse speeltuinen zelf en handig te beheren in de DB. Nu zouden we deze heel graag met elkaar koppelen zodat iedereen hier maximaal profijt van heeft. Dus 1 platform om in te loggen, waar je jouw eigen speeltuingegevens kunt beheren zodanig dat deze up to date zijn voor alle speeltuinen en tegelijkertijd gekoppeld worden aan de Utrechtse Speeltuinenwebsite. Wij denken dat wanneer dit vanuit de DB zou kunnen worden gedaan dit het meest efficient en werkbaar is voor de Utrechtse speeltuinen. Indien jullie een ander idee hebben horen we dit graag zodat we een optimale afstemming hebben en de Utrechtse speeltuinen het best geholpen zijn. Hieronder ter illustratie hoe dit eruit zou kunnen zien:

Koppeling DB US

 

Aankondiging Stedelijke Bijeenkomst Dinsdag 14 mei 19:30 - 21:30

Net als vorig jaar organiseren wij weer stedelijke speeltuinbijeenkomsten om hot topics van de Utrechtse speeltuinen te behandelen, zowel voor speeltuinmakers als besturen. Schrijf dinsdag 14 mei daarom alvast in je agenda en geef het door aan collega's of bestuursleden. Locatie en agenda volgen (welke Utrechtse speeltuin biedt zich aan?!)

 

Met speelse groet,

Janneke en Alexander

Kwartiermakers Utrechtse Speeltuinen van de Toekomst

info@speeltuinen.org

 

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld je af door dit te mailen naar info@speeltuinen.org.