Terugkoppeling en vervolg eventuele collectieve samenwerking Dwarsverband

Beste speeltuinbesturen, 

 

Op 12 en 18 november hebben we twee bijeenkomsten gehouden om een eventuele collectieve samenwerking binnen Dwarsverband te verkennen. De algemene conclusie na de gesprekken met de besturen is dat er behoefte is aan vereniging en dat dit Dwarsverband zou kunnen zijn. Er was veel enthousiasme en op bestuurlijk vlak is er interesse om gezamenlijk op te trekken en kennis en ervaring uit te wisselen m.b.t.:

  • Financiën: o.a. accountantsverklaring / boekhouding,
  • Werkgeverschap o.a. vaste medewerkers/ ZZP’ers, ziekte/verzuim, invalpool, welke regelingen komen we voor in aanmerking, CAO, etc.
  • Belangenvertegenwoordiger richting gemeente
  • Bestuurlijke ondersteuning van o.a. gezamenlijk zand en trainingen inkopen, WTBR, inspecties, etc. De eerste stap zou zijn delen van informatie/gegevens en borgen van de kennis bij bestuur.

De bestuurders zouden zich in principe kunnen verengingen bij Dwarsverband. Hiervoor willen we jullie vragen of je van plan bent lid te worden van Dwarsverband. Deze informatie hebben we nodig om orde van grootte aan te kunnen geven richting leden vereniging Dwarsverband en richting gemeente voor subsidiëring. De leden van Dwarsverband gaan op de algemene ledenvergadering op 22 november stemmen of ze een uitbreiding zien zitten.

Op de derde bijeenkomst met de geïnteresseerde besturen informeren we jullie over de reactie van de ALV en indien positief gaan we samen het vervolg concretiseren.

Vervolgstappen:

  • 10 november bijeenkomst speeltuinmakers waarbij we hun behoefte op gaan halen ten aanzien van bestuurlijk zaken en hoe speeltuinmakers graag (collectief) ondersteund willen worden.
  • 22 november ALV Dwarsverband
  • In gesprek met gemeente
  • 3e bijeenkomst geïnteresseerde besturen → datum volgt

Concreet willen we jullie vragen om het volgende te doen:

  • Vraag jouw speeltuinmaker(s) om te komen op 10 november.
  • Geef voor 18 november aan bij Dwarsverband (info@dwarsverbandutrecht.nl) of je lid zou willen worden.

Met vriendelijke groet,

namens Dwarsverband - Hans Elsendoorn, Sarah Faber en Rosa Koenen (info@dwarsverbandutrecht.nl)
namens Kwartiermakers Utrechtse Speeltuinen van de Toekomst - Janneke Baan (0624133423) en Alexander van den Kommer (0623424958) - info@speeltuinen.org