Nieuwsbrief Utrechtse Speeltuinen Voorjaarseditie 2020 | Spelen is Belangrijk!

Beste speeltuinen, partners en alle geinteresseerden,

 

Wat zijn we blij dat we weer blije kinderen in de Utrechtse speeltuinen zien! Voor bijna twee maanden waren we gesloten. Veel speeltuinen bedachten leuke challenges of activiteiten om vanuit huis te doen. Maar het allerleukste blijft natuurlijk echt spelen in de speeltuin. Per 11 mei mochten onder gestelde voorwaarden de speeltuinen weer open. In afstemming met de Gemeente is gezorgd voor goede hygiene en beheerprotocollen waardoor de speeltuinen zo veilig mogelijk weer bezocht kunnen worden. In deze nieuwsbrief willen we naast de intelligente openstelling ook belangrijke ontwikkelingen mededelen, want er is zeker niet stil gezeten. De kinderen hoeven ook niet meer stil te zitten, want spelen is juist nu belangrijk!

 

Voorn Open.jpeg Kleine Dom Open.jpeg NP Open.jpeg

Openstelling bij de speeltuinen Voorn, Kleine Dom en Noordse Park.

 

Update en vooruitblik maatregelen

Vanaf 11 mei mochten de speeltuinen weer open. Al snel bleek de behoefte om in ieder geval ouders van kinderen tot en met 6 jaar ook toegang te kunnen bieden om zo ook deze leeftijdsgroep te kunnen laten spelen. Het is mogelijk dat er per 1 juni ook weer enige versoepelingen mogelijk zijn. Hebben jullie goede ideeen of vragen hier over? Kijk bijvoorbeeld op https://www.nuso.nl/wp-content/uploads/2020/05/NUSO_Advies-speeltuinen_17-mei.pdf. Mail ons jouw ideeen of input naar info@speeltuinen.org.

Open SSA.jpeg

Inspiratieboek en verkenning samenwerkingsvorm Utrechtse Speeltuinen

Hoe maak je van de speeltuin een leuke plek waar mensen graag komen? Dit pakt elke speeltuin op zijn eigen manier aan. Daarom is het zo leuk om tops en tips met elkaar te delen. Voor de coronatijd zijn er brainstormsessies georganiseed waar de kwartiermakers en Marijke Orthel (eerder speeltuinmaker Noordse Park) samen met speeltuinmakers en bestuursleden voorbeelden uit de praktijk verzamelden. Die kennis willen we toegankelijk maken. Op de website van Dwarsverband zie je bij Thema’s een voorbeeld hoe dit zou kunnen. Dit is een vereniging van zelfstandige buurthuizen, culturele centra en speeltuinen met wie we mogelijkheden tot samenwerking verkennen. 

Toen we het over de vorm en huisstijl van het inspiratieboek hadden, dachten we ook aan de afzender: het speeltuinennetwerk. Het wordt een uitgave van het netwerk zelf. Maar wat is dit netwerk nou precies? Er zijn namelijk al allerlei vormen van samenwerking en kennisdeling ontstaan. Kunnen we die in een effectieve organisatievorm gieten? Daar orienteren we ons nu eerst op. Een aantal speeltuinbesturen hebben aangegeven de mogelijkheid tot een officiele samenwerkingsvorm te willen verkennen. Hierna willen we bouwen aan passende communicatie-uitingen waarin we ook de resultaten van de brainstormsessies willen meenemen. We werken aan praktische vormen van kennisdeling, die makkelijk in gebruik zijn, zoals het gebruik van een website, social media, maar ook bijvoorbeeld via laagdrempelige bijeenkomsten. Intussen hebben we contact met meerdere cooperatie experts en zijn we ook met Dwarsverband aan het kijken hoe de de Utrechtse Speeltuinen zich hier wellicht zouden kunnen verenigen. Binnenkort hopen we de besturen te kunnen informeren en voor te leggen welke mogelijkheden er zijn. Wordt vervolgd dus!

 

Borden beheerde Utrechtse Speeltuinen

Jullie hebben vast wel eens van bezoekers de vraag gekregen waar men nog andere speeltuinen kan vinden? Juist de verscheidenheid en verbondenheid van de Utrechtse speeltuinen is zo leuk en dit wilden we dan ook letterlijk in kaart brengen! Rens van de Utrechtse Speeltuinen heeft samen met ons borden ontworpen om alle 21 beheerde speeltuinen in kaart te brengen. Zie hier het resultaat!

Bord.png

Door de QR-code te scannen kan men alle beheerde speeltuinen vinden. Met deze borden willen we de zichtbaarheid en de verbinding van de beheerde speeltuinen structureel vergroten. De gemeente wil deze borden financieren en wij zorgen er voor dat ze opgehangen worden, op een plaats die jullie uitkomt (bijv. voor de ingang en ergens op een zichtbare plek in de speeltuin).

Wij horen dan graag of jullie hier aan mee willen doen en of je 1 of 2 borden wil laten ophangen. De borden zijn 40 x 80 centimeter groot en worden professioneel opgehangen. Wij denken dat deze borden een echte meerwaarde bieden om alle beheerde speeltuinen bij Utrechters bekend te maken en hopen dan ook dat jullie allemaal mee willen doen! Hiervoor moet je natuurlijk wel even aangeven of je 0, 1 of 2 borden wil ophangen.

Laat het ons weten via info@speeltuinen.org.

Alexander, Janneke en Rens

 

Toolkit Een aantrekkelijk bestuur

Wij (Janneke en Alexander) hebben meegedaan aan de training ”Een aantrekkelijk bestuur” vanuit NUSO. Met deze training ga je samen met je medebestuurders kritisch kijken naar de dingen die jullie doen. Wat werkt en wat kun je nog anders aanpakken? Na afloop heb je een vernieuwde kijk op je eigen aanpak als bestuur, stel je met elkaar prioriteiten op en ga je concreet aan de slag met je actiepunten. Voor meer info kijk op: https://www.nuso.nl/2019/12/06/training/ We zouden deze training graag bij 3 besturen gaan doen in juni! Dus wie heeft er zin om dit toffe bordspel met ons te gaan doen? Geeft je dan op via info@speeltuinen.org.

Brainstorm_plaatje2.png

Kleurplaat 2020

Normaal komen Janneke en Alexander langs bij alle Utrechtse Speeltuinen om het kwaliteits instrument de Kleurplaat samen met de speeltuin in te vullen. Dit jaar was hier wel al een start in gemaakt, maar door de corona periode is hier geen tijd of mogelijkheid voor geweest om hier vervolg aan te geven. We willen alle speeltuinen dan ook uitdagen om de Kleurplaat zelf in te vullen. De Kleurplaat maakt namelijk heel erg goed inzichtelijk hoe de speeltuin er op elk kwaliteitsonderdeel voor staat. Tevens is deze heel goed te gebruiken voor je tussenrapportage naar de Gemeente, superhandig dus! Waarschijnlijk loop je tegen actiepunten of vragen aan, bij het opsturen van de Kleurplaat kan je deze dan gelijk aan ons stellen. Stuur jouw ingevulde met eventuele vragen/ideeen/opmerkingen naar ons op via: info@speeltuinen.org. 

Kleurplaat Banka.jpg

 

Vacature recreatiemedewerker Stadsboerderij Eilandsteede

Stadsboerderij Eilandsteede, gelegen in park Transwijk, is op zoek naar een recreatiemedewerker. Deze creatieve functie maakt verbinding met lokale organisaties en mensen uit de buurt en zorgt voor beleving op de speeltuin en stadsboerderij. Geïnteresseerd? Zie de vacature op:

https://www.utrechtnatuurlijk.nl/vacature-recreatiemedewerker-op-stadsboerderij-eilandsteede/

 

Wij wensen iedereen weer heel veel speelplezier!

 

Janneke en Alexander

Kwartiermakers Utrechtse Speeltuinen van de Toekomst

info@speeltuinen.org

 

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld je af door dit te mailen naar info@speeltuinen.org