Nieuwsbrief Utrechtse Speeltuinen Zomereditie 2022

Beste speeltuinen, partners en alle geinteresseerden,

Het was weer een heerlijke, misschien wel ouderwetse zomer, met veel spelen, sporten en bewegen. We hopen dat alle speeltuinen goed hebben kunnen omgaan met de echte hete dagen (vul onze enquete hierover in!). In deze nieuwsbrief weer een update met veel tips, belangrijke informatie en inspiratie.

 

Samenwerking Dwarsverband

Zoals jullie weten zijn we afgelopen jaren in gesprek en verkenning geweest om te kijken naar een samenwerkingsvorm voor alle Utrechtse beheerde speeltuinen. Hiervoor willen we jullie graag uitnodigen om met Dwarsverband te onderzoeken of zij een partner/organisatie zijn om dit vorm te kunnen geven.

We organiseren dan ook samen met Dwarsverband op woensdag 12 oktober van 19:30 - 21:30 en op dinsdag 18 oktober van 19:30 - 21:30 twee bijeenkomsten (locatie volgt).

Op deze bijeenkomsten halen we jullie wensen en behoeften op hoe deze samenwerkingsvorm er voor jullie idealiter er uit ziet. Graag horen we van jullie bij welke bijeenkomst je aanwezig zult zijn, hierbij vragen we per speeltuin tenminste 1 bestuurslid als vertegenwoordiger. Mail dit voor dinsdag 6 september naar info@dwarsverbandutrecht.nl (naam speeltuin, naam bestuurder(s) en datum bijeenkomst).

 

21 stoere samenspeeluitjes voor Utrecht 900 

De Utrechtse speeltuinen staan op het programma van Utrecht 900 met 21 samenspeeluitjes. De voorbereidingen zijn in volle gang en jij kunt meedoen! Volgende week donderdag (1 sept) is er een training Samenspelen bij samenspeeltuin Noordse Park. Je krijgt dan les in de organisatie van samenspelen - dus de sociale kant ervan. Je krijgt inzicht in de betekenis van contact maken met een wereld die je niet kent, met kinderen die anders zijn dan jij - én praktische handvatten. Voor elke speeltuin is dit waardevolle kennis. De uitjes zijn geïnspireerd op een Amerikaanse methode van Inclusion Matters. Check dit filmpje

Aanmelden training: mail samenspeeluitjes@gmail.com of stuur een app naar Marijke 06-39435539.

Help je mee?
De 7 samenspeeltuinen hosten de uitjes. Zij hopen dat medewerkers van de overige 14 speeltuinen hen meehelpen met de organisatie. Voor jou is dit een mooie kans om kennis en ervaring op te doen met de sociale kant van samenspelen.

GU.png

Team JOGG Fit: Gezonde Speeltuinen

Sinds het voorjaar zijn we samen met Lennert Schuttenbeld (JOGG Team Fit) met drie speeltuinen (Noordse Park, Natuurspeeltuin de Hoef en Sportspeeltuin Abstede) aan de slag om te kijken hoe we het voedingsaanbod nog wat gezonder kunnen maken en hoe je dit op een leuke manier kunt uitdragen. Samen met Lennert zijn we langs gegaan en hebben we gekeken naar het huidige aanbod. Hierbij ligt de focus op het aanbieden van een gezond alternatief, niet op het verbieden van minder gezonde producten. Welke producten voldoen aan de norm? Staat het (gezonde) aanbod goed in zicht? We zien veel verschillende producten en de speeltuinen pakken dit allen op een unieke manier op, passend bij de doelgroep. De bedoeling is om alle speeltuinen gezond(er) te maken en dit op een speelse wijze neer te zetten. Wil jij als speeltuin ook voor de Topprestatie gaan?! Neem contact op met Lennert: Lennert.Schuttenbeld@teamfit.nl.

GS Hoef.jpeg

Avontuurlijk Spelen

Voor de zomer zijn een aantal speeltuinmakers bij elkaar gekomen om samen met Martin van Rooijen het onderwerp avontuurlijk spelen te bespreken. Hierop wordt een vervolg gegeven met een training zodat je als speeltuin hier ook in de praktijk mee uit de voeten kunt. Op 21 september van 9:00 - 11:30 start de eerste trainingsbijeenkomst bij Fort Luna waarin we samen plannen gaan maken zodat kinderen nog meer uitgedaagd kunnen worden. We gaan in vervolg ook samen op avontuur in de andere speeltuinen en dus wisselen qua locatie waar de training plaats zal vinden: 

De andere data van de training zijn:
19 oktober  9:00 - 11.30 op speeltuin Wijkspeeltuin de Boog 
23 november 9:00 - 11.30 speeltuin Eilandsteede
 
Wil jij ook meedoen, geef je dan op bij Janneke (jbaan@dock.nl).
 
AS.jpeg

 

Enquete hitteplan Utrechtse Speeltuinen

Zoals we allemaal gemerkt hebben was ook deze zomer weer warm met twee hittegolven. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan hebben we in samenwerking met Jeanne Gootzen jullie zoveel mogelijk proberen te ondersteunen en adviseren met onder andere tips vanuit het RIVM. Naar aanleiding hiervan hebben we samen met de Gemeente Utrecht een enquete opgesteld om te kijken hoe we jullie op de beste manier kunnen op voorbereiden op toekomstige hete zomers. Vul de enquete hier in, zodat we kennis, ervaringen en tips in het vervolg met elkaar kunnen delen. Mede namens Jeanne Gootzen alvast bedankt voor jullie bijdrage!

Hitteplan2.jpeg

Technisch Beheer

Het is gaaf om te merken dat veel speeltuinen bezig zijn met het herontwerpen en ontwikkelen van hun speeltuin. Zo zijn veel speeltuinen bijvoorbeeld bezig met onttegelen en het toekomstbestendig maken van hun voorzieningen en faciliteiten. Let echter wel op, wanneer je als speeltuinorganisatie (nog) niet volledig verzelfstandigd bent, valt het technisch beheer en dus ook bijbehorende risico's en verantwoordelijkheden nog (deels) onder de Gemeente. Heb je dus mooie plannen en ideeen, bespreek en stem deze altijd af in overleg en samenspraak met de Gemeente.

 

Agenda

1 september: Training samenspelen Speeltuin Noordse Park van 9:00 - 12:00
21 september: Training startbijeenkomst Avontuurlijk spelen Fort Luna van 9:00 - 11:30
1 oktober: deadline subsidieaanvraag
12 oktober: bijeenkomst samenwerking Dwarsverband (locatie volgt)
18 oktober: bijeenkomst samenwerking Dwarsverband (locatie volgt)
19 oktober: Training avontuurlijk spelen Wijkspeeltuin de Boog van 9:00 - 11:30
23 november: Training avontuurlijk spelen speeltuin Eilandsteede van 9:00 - 11.30

Janneke en Alexander

Kwartiermakers Utrechtse Speeltuinen van de Toekomst

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je af via info@speeltuinen.org