Bestuur & organisatie

 • In veilige handen Model gedragscode medewerkers

  De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.
 • Modelstatuten Speeltuinvereniging

  Modelstatuten die als leidraad gebruikt kunnen worden bij de oprichting van een vereniging
 • Routekaart en inspiratie boek verzelfstandiging (buurthuizen)

  De handleiding verschaft handige tips, belangrijke inzichten en adviezen, om zo de overgang naar zelfbeheer te vergemakkelijken.
 • Samen kwaliteit maken in de speeltuin

  In Utrecht hanteren we een eenduidige, gemeenschappelijke meetlat voor de kwaliteit van de speeltuinen: criteria waar elke beheerde speeltuin minimaal aan moet voldoen. Deze criteria zijn met de 21 speeltuinen in Utrecht ontwikkeld vanuit de vraag ‘waar draait het om in de speeltuin?’.