Gezond spelen

Inleiding

Met de kickoff in februari 2022 hebben we alle betrokken speeltuinen allereerst kennis laten maken met JOGG Team Fit. Het gaat met name om net als met het Samen Spelen project inspiratie, ideeën en praktische tips uit te wisselen met Lennert Schuttenbeld als trekker van een gezonde speeltuin in de buurt. Het uitgangspunt zal hierbij zijn hoe de speeltuin (nog) gezond(er) te maken. Welk aanbod is er al? In welke mate kunnen nog betere, gezonde alternatieven worden aangeboden en ook zichtbaar gemaakt worden? Juist ook als je dit al heel goed als speeltuin kan je hiervoor "beloond" worden d.m.v challenges en badges vanuit JOGG Team fit. Lennert ondersteunt de speeltuinen hierbij om dit proces zo goed mogelijk vorm te geven. Het is de bedoeling om net als met de Samenspeeltuinen dan ook een netwerk van Gezonde Speeltuinen te initiëren. Uiteraard willen we uiteindelijk richting 21 gezonde speeltuinen! Haal jij ook de Topprestatie?!

Deelnemers

  • Natuurspeeltuin de Hoef
  • Noordse Park
  • Sportspeeltuin Abstede
  • ...

Agenda '22-'23

November Uitreiking Topprestatie Noordse Park
December Uitreiking Topprestatie Natuurspeeltuin de Hoef
Januari - Maart Ophalen Resultaten Noordse Park en Natuurspeeltuin de Hoef, Sportspeeltuin Abstede
April Inspiratiebijeenkomst Gezonde Speeltuinen
April - juni Aansluiting nieuwe speeltuinen

Resultaten

  • Samenwerking met JOGG Team Fit: Carlo Koelewijn | Teamfit Coach 06 37 17 95 45 carlo.koelewijn@teamfit.nl 
  • Topprestatie JOGG Team Fit Noordse Park en Natuurspeeltuin de Hoef
  • Inspiratie gezond aanbod: (collectief) assortiment
  • Promotie en communicatie materiaal JOGG Team fit: https://jogg-teamfit.nl/buurt