Wetgeving & Gemeente

 • Beleidskader Beheerde Speeltuinen

  Dit nieuwe beleidskader stelt voor het beheer sterk te vereenvoudigen en per speeltuin in één hand terug te brengen. Hiernaast geeft het beleidskader voor de toekomst duidelijkheid over de gewenste kwaliteitscriteria én de juridische en financiële voorwaarden die nodig zijn voor het beheer.
 • Beleidsregel Beheerde Speeltuinen

  De gemeente Utrecht stelt jaarlijks subsidie ter beschikking voor het beheren van de 21 beheerde speeltuinen in Utrecht. In deze beleidsregel leest u welke subsidie beschikbaar is en aan welke voor- waarden een subsidieaanvraag moet voldoen.
 • Commissie brief onderzoek speeltuinwerk november 2015

  In de commissiebrief van 26 mei (nummer 15.505354) over de invulling van de taakstelling Jeugd en Vrije Tijd heeft het college u geïnformeerd over het onderzoek speeltuinwerk. Met deze commissiebrief informeer ik u nader over het onderzoek.
 • Commissiebrief advies onderzoek speeltuinwerk november 2015

  In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van het onderzoek ‘Speelruimte maken we samen’, geven wij u onze visie daarop en doen wij een voorstel voor het vervolg.
 • Commissiebrief beantwoording toezegging vervolg speeltuinwerk juni 2016

  Zoals aangegeven in de bespreking die wij hadden in de commissie vind ik het belangrijk om het eigenaarschap en de regie op de speeltuinen dichter in de buurt te leggen. Ik wil daarmee de levendigheid en buurtbetrokkenheid in de speeltuinen verder laten toenemen, zodat alle 21 speeltuinen bruisende plekken worden voor kinderen en buurtbewoners
 • Extra info lijst horeca activiteiten

  In de Lijst van Horeca-activiteiten is een functionele differentiatie in 'harde' tot 'zachte' typen van horecabedrijven opgenomen. De regeling geeft een kwalitatieve beperking ten aanzien van het type horecabedrijf dat zich mag vestigen in de woonomgeving.
 • Financiën en format begroting Speeltuinen

  Activiteiten en kosten die voor subsidie in aanmerking komen(beleidskader 2017)
 • Financiën en format begroting Speeltuinen

  Format begroting speeltuinen (Voorbeeld)
 • Financiën en format begroting Speeltuinen 2023

  Format begroting speeltuinen 2023
 • Raadsbesluit Beheerde Speeltuinen

  Speelruimte Maken We Samen, beleidskader beheerde speeltuinen