Organisatie

Er zijn 21 beheerde speeltuinen. Dit zijn afgesloten plekken met speeltoestellen, ontmoetingsplekken en spellen. De beheerde speeltuinen vormen een zelfstandige vereniging of stichting.

Hoe jouw speeltuin ook georganiseerd is, het is van belang dat je als club/organisatie een heldere en vooral breed gedragen visie hebt op inclusie en samen spelen. Een visie die niet alleen gaat over het spelen maar ook over hoe inclusief jullie als organisatie zijn.

Ga het gesprek met elkaar aan. Bespreek wat voor een speeltuin jullie willen zijn en formuleer samen doelstellingen om er te komen. Denk daarbij niet alleen aan het spelen voor en van de  kinderen maar ook aan de samenstelling van het bestuur, de eventuele statuten, de samenstelling  van de groep medewerkers/vrijwilligers en begeleiding en training.

Ga ook in gesprek met ouders van kinderen met een handicap en vooral ook met de kinderen zelf. Gezinnen die nu al in de speeltuin komen en gezinnen die dat nog niet doen. Hoe ervaren zij de speeltuin? Wat vinden zij belangrijk?

Verder acties gericht op een inclusieve organisatie

> Speel het Speeltuinavontuur met uitbreidingsset

Haal het speelse klanttevredenheidsonderzoek "speeltuinavontuur" uit de kast dat elke speeltuin heeft ontvangen. Speciaal rond het onderwerp samen spelen en inclusie is er een uitbreidingsset gemaakt. De set is nog in ontwikkeling en binnenkort kun je het hier downloaden.

> Leg contact met gezinnen met een kind met een handicap

Op deze pagina van deze website gaan we hier dieper op in. Voor nu is het belangrijk de eerste contacten te leggen. Ga op zoek in je eigen netwerk naar gezinnen waarvan een lid van het gezin een handicap heeft, en ga met hen in gesprek. Betrek je medewerkers / vrijwilligers en vraag hen of ze gezinnen in de buurt kennen. Zet ook socialmedia in. Post via het Facebook en/of Instagram account van de speeltuin een bericht over de plannen om van jullie speeltuin een samenspeeltuin te maken. Vraag ouders contact op te nemen. Zie het voorbeeld van de Hoef

> Neem contact op met de NUSO expertgroep Inclusieve speeltuinen

Binnen de NUSO werkt een groep speeltuinen samen in de Expertgroep Inclusieve speeltuinen. De groep komt een paar keer per jaar bijelkaar om ervaring uit te wisselen. Ervaringen van de deelnemende speeltuinen zijn binnenkort te vinden op de NUSO site. Het is nu al mogelijk om contact op te nemen met de groep en hen te bevragen over hoe zij samen spelen in hun speeltuin aanpakken.

Hulp & ondersteuning

De volgende stap

Het inzicht over inclusie en samen spelen binnen jullie speeltuin groeit. Wellicht hebben jullie al een visie opgesteld en samen doelstellingen geformuleerd gericht op samen spelen. Mooi!  Nu komt het er opaan de visie toe te passen en concrete stappen te gaan ondernemen zowel op fysiek als sociaal vlak. Of je nu het fysieke of  het sociale als eerste opppakt maakt niet zoveel uit, als je ze uiteindelijk maar allebei aandacht geeft! Een volledig toegankelijk speeltuin zonder fijne samenspeelcultuur sluit kinderen uit omgekeerd is dat ook het geval.