Samenspeelcultuur - sociale toegankelijkheid

"Als ik op een plek kom die niet helemaal toegankelijk is maar we voelen ons welkom, dan komen we terug!" - ouder

Aandachtspunten voor sociale toegankelijkheid

Bovenstaande citaat van een ouder van een kind met een handicap geeft wel aan hoe belangrijk het is om je welkom te voelen op een speelplek. 

Allerlei aspecten hebben invloed op het "je welkom voelen". Sociale én fysieke. Immers het ontbreken van een goed toilet kan betekenen dat sommige kinderen helemaal niet kunnen komen. Die voelen zich bij voorbaat al niet welkom. Over fysieke aspecten kun je op de pagina fysieke inrichting en faciliteiten meer te weten komen. Deze pagina gaat over de sociale aspecten of te wel de samenspeelcultuur.  

De samenspeelcultuur gaat over hoe medewerkers, bezoekers, kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op de speelplek. Het gaat over bejegening en (ongeschreven) regels en afspraken die samen maken dat iedereen zich veilig, betrokken én welkom voelt.

Op de pagina over organisatie hebben we al geleerd hoe belangrijk het is dat de speeltuin zelf ook een inclusieve organisatie is. Door actief mensen met een beperking te betrekken bij de organisatie ván en werkzaamheden óp de speeltuin vergroot je de bewustwording t.a.v. inclusie en wordt het als organisatie steeds vanzelfsprekender en gemakkelijker om te werken vanuit een positieve samenspeelcultuur.

Werken aan een positieve samenspeelcultuur

> Communicatie en beeldvorming

Vaak horen gezinnen voor het eerst over een leuke speeltuin via een bevriend gezin. Als dat gezin positief is over een speelplek is de kans groot dat een gezin op onderzoek uitgaat. Is die speelplek ook wat voor ons? Een logische eerste stap is dan google en vervolgens de website van de speeltuin.

Je wilt dat ouders bij de eerste blik op de website blijverrast doorklikken, de info vinden die ze zoeken en vervolgens een bezoekje aan jullie speeltuin plannen.

Tijdens de themabijeenkomst "communicatie en beeldvorming" op 4-10-2021 bij Speeltuin de Hoef hebben we geleerd welke informatie ouders nodig hebben.  Klik hier@ voor de pdf van de presentatie. foto (5) themabijeenkomst beeldvorming

Drie dingen zijn van belang:

 • Positieve bejegening

  Gebruik in teksten de woorden kinderen/personen met een handicap/beperking. Een kind is niet zijn/haar handicap.  Voorbeelden van websites die dat goed doen; www.speeltuinbende.nl, www.solgu.nl en natuurlijk de site van de gemeente Utrecht

 • Beelden die samen spelen uitstralen

  Gebruik foto's/video's/tekeningen waarin bezoekers met een handicap/beperking zich kunnen herkennen. Dus plaats hier en daar foto's van groepen spelende kinderen waar een kind met een zichtbare handicap gewoon meespeelt. Het liefst beelden gemaakt in de  betreffende speeltuin zelf. Gebruik deze beelden ook op folders en posters.

  De werkgroep samen Spelen in Utrecht werkt aan een gezamenlijk beeldmerk van Samen Spelen in Utrecht. @ Zodra het klaar is kunnen speeltuinen het beeldmerk plaatsen op alle uitingen als website, folders etc. en ook fysiek in de speeltuin. 

 • Heldere praktische informatie over voorzieningen en activiteiten

  Ouders geven aan dat ze het liefst een aparte knop hebben op de homepage van een speeltuin waarachter alle informatie over toegankelijkheid te vinden is. Klik hier voor een lijst met aandachtspunten @. In Nederland zijn al aardig wat speeltuinen die goed op weg zijn met hun website. Een paar inspirerende voorbeelden: Speeltuin Gewoon Buiten in Overloon, De Schellerdriehoek in Zwolle, Speeltuin Moby Dick in Beverwijk

> Zorg dat potentiele bezoekers jullie speeltuin online kunnen vinden!

Een goede website is belangrijk. Goede vindbaarheid van je website en dus speeltuin ook! Een fijne manier om je speeltuin onder de aandacht te brengen is www.kidsproofplus.nl 

Kidsproofplus is partner van Samen Spelen in Utrecht.

De website van Kidsproofplus richt zich specifiek op gezinnen met een zorgintensief kind. Meld jullie speeltuin aan zodat gezinnen met een kind met een handicap jullie kunnen vinden. Het is ook mogelijk om activiteiten bij KIdsproofplus aan te melden.

> Trainingen en bewustwording medewerkers

Lang niet iedereen heeft ervaring met samen spelen. Voor medewerkers die geen ervaring hebben is het fijn om deel te kunnen nemen aan een training of workshop over samen spelen. De bijeenkomst kan verzorgd worden door medewerkers die wél ervaring hebben (van de eigen speeltuin of andere in Utrecht) en/of door een partner als als Dock, Stichting Vreedzaam, SOLGU,  Empowerment by Playing, Speelmakers. Ook voor medewerkers en vrijwilligers die wel ervaring hebben is het fijn het onderwerp samen spelen regelmatig met elkaar te bespreken.

> Bewustwording kinderen door samenspeeldagen

Ook kinderen hebben niet vanzelfsprekend ervaring met samen spelen. Dat geldt voor kinderen zonder en met een handicap. Kinderen gaan vaak niet naar de zelfde school en komen elkaar ook buiten school niet tegen bij clubjes en verenigingen. Dat betekent dat samen spelen lang niet altijd vanzelf ontstaat. Een goede inrichting van de speeltuin helpt om met elkaar in contact te komen. Denk aan een pomp met goten waar kinderen die elkaar niet kennen toch uren samen kunnen spelen. Om vanuit dat contact te komen tot duurzaam contact en wellicht vriendschap zijn

meerdere frequente positieve contactmomenten nodig. Zulke contactmomenten kun je als speeltuin "veroorzaken" door het organiseren van samenspeeldagen. Een samenspeeldag (kan ook een ochtend of middag zijn) is een georganiseerde activiteit waarbij kinderen met en zonder handicap elkaar ontmoeten en met ondersteuning van begeleiders spelen en allerlei spelletjes doen. De speeltuinbende werkt samen met ouders en speeltuinen  aan praktische informatie. Het aanbod groeit . Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Speeltuinbende.

> Samenspeelregels

Het is helder en fijn als voor iedereen duidelijk is hoe kinderen en volwassenen op de speelplek met elkaar omgaan. Bijna alle speeltuinen in Utrecht hebben hier afspraken over gemaakt en op veel speeltuinen staan borden met de speelafspraken. Bekijk de regels eens door de samenspeelbril. Voelen kinderen met een handicap zich gezien en welkom? Helpen de afspraken om tot ontmoeting en samen spelen te komen? Hebben jullie het idee dat het beter kan, pas de afspraken aan! Stichting Vreedzaam is in heel veel wijken in Utrecht actief en helpt organisaties bij het opstellen en vooral implementeren van afspraken gericht op vreedzaam samenleven én spelen!

Speeltuin de Albatros werkt vanuit Vreedzaam @ link naar Sub en de Albatros?  en ook de speelplekken van Utrecht Natuurlijk werken aan ene vreedzame aanpak. @fotobordBankaplein

 

Duurzaam contact met gezinnen met een kind met een handicap

De activiteiten zojuist genoemd zou je allemaal kunnen doen zonder contact met gezinnen met een kind met een handicap. Het kan, beter is om hen wel te betrekken. Immers, het VN Verdrag Handicap zegt "Niets over ons zonder ons"  . Het is belangrijk om vanaf de start je als speeltuin in te spannen om in contact te komen met deze gezinnen en hen te betrekken bij de samenspeelplannen!

stap 1;  Ga in jullie directe omgeving op onderzoek uit.

- Komen er al volwassenen/kinderen met een handicap naar de speeltuin? Spreek hen aan, vertel over de plannen en nodig hen uit mee te denken.

- Wellicht ken je zelf  of de andere medewerkers/vrijwilligers een gezin? Ga bij ze langs, vertel over de plannen en nodig uit mee te denken.

Vraag de mensen die je spreekt vooral ook of ze andere gezinnen of professionals kennen waarvoor het interessant en leuk is de planen te kennen en betrokken te raken.

Stap 2 Leg contact met partners en andere organisaties in de wijk

Heeft stap 1 veel contact opgeleverd dan is stap 2 misschien niet eens nodig. Deze stap is gericht op het in contact komen met instellingen en organisaties die in contact staan met gezinnen met een kind met een handicap in de wijk. @Organisaties als de partners van Samen Spelen in Utrecht maar ook lokale organisaties zoals scholen, zorgcentra etc.

Ga met een groepje medewerkers/vrijwilligers bijelkaar zitten en stel samen ene lijst op van organisaties en mensen in de wijk waarvan jullie denken dat ze in contact staan met gezinnen met een kind met een handicap.

Neem contact op met deze organisaties. Een leuke manier is een opendag te organiseren en de organisaties als jullie contactleggen uit te nodigen naar de opendag te komen. @ Fietstocht 5 november. Vraag wat zij kunnen betekenen voor de speeltuin en samen spelen. 

Stap 3 Informeer en enthousiasmeer het netwerk

Als het goed is hebben jullie nu nieuwe contacten gelegd en een beeld van wat de mensen en organisaties kunnen en willen betekenen voor de speeltuin. Blijf deze mensen en organisaties informeren, bv via facebook en/of een regelmatige nieuwsbrief en vooral, organiseer samen met hen activiteiten!  

 

Activiteiten samen met of door partners

Lokale Speeltuinbende

Een mooie activiteit om samen met een partner te starten is een Lokale Speeltuinbende. Speeltuin Noordsepark werkt er al aan. Op de site van de amerikaanse organisatie  InclusionMatters vind je inspiratie over een soortgelijke club "My-Playclubs" .

SamenSpeelBox

IkGa EMB ontwikkelt samen met de Speeltuinbende SamenSpeelBoxen.

Neem contact op, bestel een box en ga aan de slag.  Speeltuinen Noordsepark en Bankaplein@ hebben al een samenspeelbox. Vraag naar ervaringen en of je de box eens kunt lenen.

@ ken je een mooie activiteit? Laat het ons weten! 

Hulp & ondersteuning